نقد و بررسی تحلیلی خودروها
خودروها را از نظر سواری، مشخصات فنی، فضای داخلی و امکانات جانبی، ایمنی و پایداری، نقاط ضعف، وضعیت بازار کارکرده و نکته های کارشناسی هنگام خرید هر خودرو بررسی کرده ایم